Αρχική σελίδα » Ανθρώπινο Δυναμικό » Μέλη ΔΕΠ και βιογραφικά

Μέλη ΔΕΠ Εργαστηρίου Φαρμακολογίας


Κωνσταντίνος Πάντος (Διευθυντής) - Βιογραφικό

Χάρις Λιάπη (Αν. Καθηγήτρια) - Βιογραφικό

Αντώνιος Τσαρμπόπουλος (Αν. Καθηγητής) - Βιογραφικό

Αικατερίνη Τυλιγάδα (Αν. Καθηγήτρια) - Βιογραφικό

Χριστίνα Δάλλα (Επ. Καθηγήτρια) - Βιογραφικό

Ιορδάνης Μουρούζης (Επ. Καθηγητής) - Βιογραφικό

Δημήτριος Τραφαλής (Επ. Καθηγητής) -Βιογραφικό
Στην κορυφή