Αρχική σελίδα » Έρευνα » Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Ερευνητική Ομάδα Καρδιοπροστασίας και Καρδιακής Αναγέννησης


Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

 1. Pantos C, Mourouzis I. THyroid hormone and tissue repair. Thyroid International 1-2016.
 2. Mourouzis I, Tzovaras A, Armonis B, Ardavanis A, Skondra M, Misitzis J, Pectasides D, Pantos C. Are Thyroid Hormone and Tumor Cell Proliferation in Human Breast Cancers Positive for HER2 Associated? Int J Endocrinol. 2015;2015:765406.
 3. Pantos C, Mourouzis I. Translating thyroid hormone effects into clinical practice: the relevance of thyroid hormone receptor α1 in cardiac repair. Heart Fail Rev. 2015 May;20(3):273-82.
 4. Pantos C, Mourouzis I.  The emerging role of  TRα1 in cardiac repair: potential therapeutic implications. Οxidative Medicine and Cellular Longevity 2014;2014:481482
 5. Lourbopoulos A, Mourouzis I*, Karapanayiotides T, Nousiopoulou E,Chatzigeorgiou S, Mavridis T, Kokkinakis I, Touloumi O, Irinopoulou T, Chouliaras K, Pantos C, Karacostas D, Grigoriadis N. Changes in thyroid hormone receptors after permanent cerebral ischemia in male rats. J Mol Neurosci. 2014 Sep;54(1):78-91.
 6. Mourouzis, I., Giagourta, I., Galanopoulos, G., Mantzouratou, P., Kostakou, E., Kokkinos, A.D., Tentolouris, N., Pantos, C.  Thyroid hormone improves the mechanical performance of the post-infarcted diabetic myocardium: A response associated with up-regulation of Akt/mTOR and AMPK activation. Metabolism: Clinical and Experimental, 2013 Oct;62(10):1387-93.
 7. Adamopoulos, S., Gouziouta, A., Mantzouratou, P., Laoutaris, I.D., Dritsas, A., Cokkinos, D.V., Mourouzis, I., Sfyrakis, P., Iervasi, G., Pantos, C. Thyroid hormone signalling is altered in response to physical training in patients with end-stage heart failure and mechanical assist devices: Potential physiological consequences?  Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 2013 Oct;17(4):664-8.
 8. Mourouzis I, Kostakou E, Galanopoulos G, Mantzouratou P, Pantos C. Inhibition of thyroid hormone receptor α1 impairs post-ischemic cardiac performance after myocardial infarction in mice. Mol Cell Biochem. 2013 Jul;379(1-2):97-105
 9. Mourouzis, I., Politi, E., Pantos, C.Thyroid hormone and tissue repair: New tricks for an old hormone?  Journal of Thyroid Research, 2013;2013:312104.
 10. Liappas, A., Mourouzis, I., Zisakis, A., Economou, K., Lea, R.-W., Pantos, C. Erratum: Cell-type-dependent thyroid hormone effects on glioma tumor cell lines.  Journal of Thyroid Research, 2011;2011:856050.
 11. Pantos, C., Mourouzis, I., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone and cardiac repair/regeneration: From Prometheus myth to reality?  Canadian Journal of Physiology and Pharmacology, 2012 Aug;90(8):977-87.
 12. Mourouzis, I., Mantzouratou, P., Galanopoulos, G., Kostakou, E., Roukounakis, N., Kokkinos, A.D., Cokkinos, D.V., Pantos, C. Dose-dependent effects of thyroid hormone on post-ischemic cardiac performance: Potential involvement of Akt and ERK signaling.  Molecular and Cellular Biochemistry, 2012 Apr;363(1-2):235-43.
 13. Mourouzis, I., Forini, F., Pantos, C., Iervasi, G. Thyroid hormone and cardiac disease: Frombasic concepts to clinical application.  Journal of Thyroid Research, 2011, 2011;2011:958626 .
 14. Pantos, C., Mourouzis, I., Saranteas, T., Brozou, V., Galanopoulos, G., Kostopanagiotou, G., Cokkinos, D.V. Acute T3 treatment protects the heart against ischemia-reperfusion injury via TRα1 receptor (2011) Molecular and Cellular Biochemistry, 353 (1-2), pp. 235-241.
 15. Lymvaios, I., Mourouzis, I., Cokkinos, D.V., Dimopoulos, M.A., Toumanidis, S.T., Pantos, C. Thyroid hormone and recovery of cardiac function in patients with acute myocardial infarction: A strong association? (2011) European Journal of Endocrinology, 165 (1), pp. 107-114.
 16. Pantos, C., Mourouzis, I. Comment: Worsening heart failure in the setting of dronedarone initiation (2011) Annals of Pharmacotherapy, 45 (5), p. 690.
 17. Cokkinos, D.V., Pantos, C. Type 1 diabetes impairs compensatory response after myocardial infarction; role of tissue hypothyroidism and effects of thyroid hormone administration [Le diabète de type 1 diminue la réponse compensatrice après un infarctus du myocarde. Rôle de I'hypothyroïdie tissulaire et effets de I'administration d'hormones thyroïdiennes] (2011) Bulletin de l'Academie Nationale de Medecine, 195 (1), pp. 151-165.
 18. Pantos, C., Mourouzis, I., Cokkinos, D.V. New insights into the role of thyroid hormone in cardiac remodeling: Time to reconsider? (2011) Heart Failure Reviews, 16 (1), pp. 79-96
 19. Kalofoutis, C., Mourouzis, I., Galanopoulos, G., Dimopoulos, A., Perimenis, P., Spanou, D., Cokkinos, D.V., Singh, J., Pantos, C. Thyroid hormone can favorably remodel the diabetic myocardium after acute myocardial infarction (2010) Molecular and Cellular Biochemistry, 345 (1-2), pp. 161-169
 20. Pantos, C., Mourouzis, I., Galanopoulos, G., Gavra, M., Perimenis, P., Spanou, D., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone receptor 1 downregulation in postischemic heart failure progression: The potential role of tissue hypothyroidism (2010) Hormone and Metabolic Research, 42 (10), pp. 718-724.
 21. Pantos, C., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone: An old drug to new indications (2010) Vascular Pharmacology, 52 (3-4), p. 101.
 22. Pantos, C., Mourouzis, I., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone as a therapeutic option for treating ischaemic heart disease: From early reperfusion to late remodeling (2010) Vascular Pharmacology, 52 (3-4), pp. 157-165.
 23. Pantos, C., Mourouzis, I., Cokkinos, D.V. Rebuilding the post-infarcted myocardium by activating 'physiologic' hypertrophic signaling pathways: The thyroid hormone paradigm (2010) Heart Failure Reviews, 15 (2), pp. 143-154.
 24. Pappas, M., Mourouzis, K., Karageorgiou, H., Tesseromatis, C., Mourouzis, I., Kostopanagiotou, G., Pantos, C., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone modulates the responsiveness of rat aorta to α1-adrenergic stimulation: An effect due to increased activation of β2-adrenergic signaling (2009) International Angiology, 28 (6), pp. 474-478.
 25. Kostopanagiotou, G., Kalimeris, K., Mourouzis, I., Costopanagiotou, C., Arkadopoulos, N., Panagopoulos, D., Papoutsidakis, N., Chranioti, A., Pafiti, A., Spanou, D., Smyrniotis, V., Pantos, C. Thyroid hormones alterations during acute liver failure: Possible underlying mechanisms and consequences (2009) Endocrine, 36 (2), pp. 198-204.
 26. Pantos, C., Mourouzis, I., Tsagoulis, N., Markakis, K., Galanopoulos, G., Roukounakis, N., Perimenis, P., Liappas, A., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone at supra-physiological dose optimizes cardiac geometry and improves cardiac function in rats with old myocardial infarction (2009) Journal of Physiology and Pharmacology, 60 (3), pp. 49-56.
 27. Cokkinos, D.V., Pantos, C. Thyroid hormones and their action on the myocardium [Les hormones thyroïdiennes, action sur le myocarde] (2009) Bulletin de l'Academie Nationale de Medecine, 193 (2), pp. 327-338.
 28. Mourouzis, I., Dimopoulos, A., Saranteas, T., Tsinarakis, N., Livadarou, E., Spanou, D., Kokkinos, A.D., Xinaris, C., Pantos, C., Cokkinos, D.V. Ischemic preconditioning fails to confer additional protection against ischemia-reperfusion injury in the hypothyroid rat heart (2009) Physiological Research, 58 (1), pp. 29-38.
 29. Papakostas, I., Mourouzis, I., Mourouzis, K., Macheras, G., Boviatsis, E., Pantos, C. Functional effects of local thyroid hormone administration after sciatic nerve injury in rats (2009) Microsurgery, 29 (1), pp. 35-41.
 30. Pantos, C., Mourouzis, I., Saranteas, T., Clavé, G., Ligeret, H., Noack-Fraissignes, P., Renard, P.-Y., Massonneau, M., Perimenis, P., Spanou, D., Kostopanagiotou, G., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone improves postischaemic recovery of function while limiting apoptosis: A new therapeutic approach to support hemodynamics in the setting of ischaemia-reperfusion? (2009) Basic Research in Cardiology, 104 (1), pp. 69-77.
 31. Pantos, C., Xinaris, C., Mourouzis, I., Kokkinos, A.D., Cokkinos, D.V. TNF-α administration in neonatal cardiomyocytes is associated with differential expression of thyroid hormone receptors: A response prevented by T3 (2008) Hormone and Metabolic Research, 40 (10), pp. 731-734.
 32. Pantos, C., Mourouzis, I., Markakis, K., Tsagoulis, N., Panagiotou, M., Cokkinos, D.V. Long-term thyroid hormone administration reshapes left ventricular chamber and improves cardiac function after myocardial infarction in rats (2008) Basic Research in Cardiology, 103 (4), pp. 308-318.
 33. Pantos, C., Xinaris, C., Mourouzis, I., Perimenis, P., Politi, E., Spanou, D., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone receptor α1: A switch to cardiac cell "metamorphosis"? (2008) Journal of Physiology and Pharmacology, 59 (2), pp. 253-269.
 34. Pantos, C., Mourouzis, I., Xinaris, C., Papadopoulou-Daifoti, Z., Cokkinos, D. Thyroid hormone and "cardiac metamorphosis": Potential therapeutic implications (2008) Pharmacology and Therapeutics, 118 (2), pp. 277-294.
 35. Pantos, C., Mourouzis, I., Xinaris, C., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone and myocardial ischaemia (2008) Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 109 (3-5), pp. 314-322.
 36. Pantos, C., Dritsas, A., Mourouzis, I., Dimopoulos, A., Karatasakis, G., Athanassopoulos, G., Mavrogeni, S., Manginas, A., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone is a critical determinant of myocardial performance in patients with heart failure: Potential therapeutic implications (2007) European Journal of Endocrinology, 157 (4), pp. 515-520. 
 37. Pantos, C., Mourouzis, I., Markakis, K., Dimopoulos, A., Xinaris, C., Kokkinos, A.D., Panagiotou, M., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone attenuates cardiac remodeling and improves hemodynamics early after acute myocardial infarction in rats (2007) European Journal of Cardio-thoracic Surgery, 32 (2), pp. 333-339.
 38. Pantos, C., Mourouzis, I., Xinaris, C., Kokkinos, A.D., Markakis, K., Dimopoulos, A., Panagiotou, M., Saranteas, T., Kostopanagiotou, G., Cokkinos, D.V. Time-dependent changes in the expression of thyroid hormone receptor α1 in the myocardium after acute myocardial infarction: Possible implications in cardiac remodeling (2007) European Journal of Endocrinology, 156 (4), pp. 415-424.
 39. Pantos, C., Xinaris, C., Mourouzis, I., Malliopoulou, V., Kardami, E., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone changes cardiomyocyte shape and geometry via ERK signaling pathway: Potential therapeutic implications in reversing cardiac remodeling? (2007) Molecular and Cellular Biochemistry, 297 (1-2), pp. 65-72.
 40. Pantos, C. Thyroid hormone at physiological doses restores depressed contractile reserve and impaired calcium handling of cardiac myocytes from chronically unloaded hearts. (2007) Acta Physiologica (Oxford, England), 189 (3), p. 219.
 41. Pantos, C., Mourouzis, I., Paizis, I., Malliopoulou, V., Xinaris, Ch., Moraitis, P., Cokkinos, A.D., Cokkinos, D.V. Pharmacological inhibition of TRα1 receptor potentiates the thyroxine effect on body weight reduction in rats: Potential therapeutic implications in controlling body weight  (2007) Diabetes, Obesity and Metabolism, 9 (1), pp. 136-138.
 42. Pantos, C., Mourouzis, C., Katramadou, M., Saranteas, T., Mourouzis, I., Karageorgiou, H., Tesseromatis, C., Kostopanagiotou, G., Asimacopoulos, P., Cokkinos, D.V. Decreased vascular reactivity to α1 adrenergic stimulation in the presence of hypothyroid state: A part of an adaptive response? (2006) International Angiology, 25 (2), pp. 216-220.
 43. Pantos, C., Malliopoulou, V., Mourouzis, I., Thempeyioti, A., Paizis, I., Dimopoulos, A., Saranteas, T., Xinaris, C., Cokkinos, D.V. Hyperthyroid hearts display a phenotype of cardioprotection against ischemic stress: A possible involvement of heat shock protein 70 (2006) Hormone and Metabolic Research, 38 (5), pp. 308-313.
 44. Pantos, C., Mourouzis, I., Saranteas, T., Paizis, I., Xinaris, C., Malliopoulou, V., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone receptors α1 and β1 are downregulated in the post-infarcted rat heart: Consequences on the response to ischaemia-reperfusion (2005) Basic Research in Cardiology, 100 (5), pp. 422-432.
 45. Pantos, C., Paizis, I., Mourouzis, I., Moraitis, P., Tzeis, S., Karamanoli, E., Mourouzis, C., Karageorgiou, H., Cokkinos, D.V. Blockade of angiotensin II type 1 receptor diminishes cardiac hypertrophy, but does not abolish thyroxin-induced preconditioning (2005) Hormone and Metabolic Research, 37 (8), pp. 500-504.
 46. Pantos, C., Mourouzis, I., Malliopoulou, V., Paizis, I., Tzeis, S., Moraitis, P., Sfakianoudis, K., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Dronedarone administration prevents body weight gain and increases tolerance of the heart to ischemic stress: A possible involvement of thyroid hormone receptor α1 (2005) Thyroid, 15 (1), pp. 16-23.
 47. Pantos, C., Malliopoulou, V., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone and phenotypes of cardioprotection (2004) Basic Research in Cardiology, 99 (2), pp. 101-120.
 48. Pantos, C., Malliopoulou, V., Mourouzis, I., Karamanoli, E., Moraitis, P., Tzeis, S., Paizis, I., Cokkinos, A.D., Carageorgiou, H., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Thyroxine pretreatment increases basal myocardial heat-shock protein 27 expression and accelerates translocation and phosphorylation of this protein upon ischaemia (2003) European Journal of Pharmacology, 478 (1), pp. 53-60.
 49. Pantos, C., Malliopoulou, V., Mourouzis, I., Sfakianoudis, K., Tzeis, S., Doumba, P., Xinaris, C., Cokkinos, A.D., Carageorgiou, H., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Propylthiouracil-induce hypothyroidism is associated with increased tolerance of the isolated rat heart to ischaemia-reperfusion. (2003) Journal of Endocrinology, 178 (3), pp. 427-435.
 50. Pantos, C., Mourouzis, I., Tzeis, S., Moraitis, P., Malliopoulou, V., Cokkinos, D.D., Carageorgiou, H., Varonos, D., Cokkinos, D. Dobutamine administration exacerbates postischaemic myocardial dysfunction in isolated rat hearts: An effect reversed by thyroxine pretreatment (2003) European Journal of Pharmacology, 460 (2-3), pp. 155-161.
 51. Pantos, C., Malliopoulou, V., Paizis, I., Moraitis, P., Mourouzis, I., Tzeis, S., Karamanoli, E., Cokkinos, D.D., Carageorgiou, H., Varonos, D., Cokkinos, D.V. Thyroid hormone and cardioprotection: Study of p38 MAPK and JNKs during ischaemia and at reperfusion in isolated rat heart (2003) Molecular and Cellular Biochemistry, 242 (1-2), pp. 173-180.
 52. Pantos, C., Mourouzis, I., Delbruyère, M., Malliopoulou, V., Tzeis, S., Cokkinos, D.D., Nikitas, N., Carageorgiou, H., Varonos, D., Cokkinos, D., Nisato, D. Effects of dronedarone and amiodarone on plasma thyroid hormones and on the basal and postischemic performance of the isolated rat heart (2002) European Journal of Pharmacology, 444 (3), pp. 191-196.
 53. Pantos, C.I., Malliopoulou, V.A., Mourouzis, I.S., Karamanoli, E.P., Paizis, I.A., Steimberg, N., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Long-term thyroxine administration protects the heart in a pattern similar to ischemic preconditioning (2002) Thyroid, 12 (4), pp. 325-329.
 54. Pantos, C.I., Tzilalis, V., Giannakakis, S., Cokkinos, D.D., Tzeis, S.M., Malliopoulou, V., Mourouzis, I., Asimakopoulos, P., Carageorgiou, H., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Phenylephrine induced aortic vasoconstriction is attenuated in hyperthyroid rats (2001) International Angiology, 20 (2), pp. 181-186.
 55. Pantos, C.I., Malliopoulou, V.A., Mourouzis, I.S., Karamanoli, E.P., Tzeis, S.M., Carageorgiou, H.C., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Long-term thyroxine administration increases heat stress protein-70 mRNA expression and attenuates p38 MAP kinase activity in response to ischaemia (2001) Journal of Endocrinology, 170 (1), pp. 207-215.
 56. Pantos, C.I., Mourouzis, I.S., Tzeis, S.M., Malliopoulou, V., Cokkinos, D.D., Asimacopoulos, P., Carageorgiou, H.C., Varonos, D.D., Cokkinos, D.V. Propranolol diminishes cardiac hypertrophy but does not abolish acceleration of the ischemic contracture in hyperthyroid hearts (2000) Journal of Cardiovascular Pharmacology, 36 (3), pp. 384-389.
 57. Pantos, C.I., Cokkinos, D.D., Tzeis, S.M., Malliopoulou, V., Mourouzis, I.S., Carageorgiou, H.C., Limas, C., Varonos, D.V., Cokkinos, D.V. Hyperthyroidism is associated with preserved preconditioning capacity but intensified and accelerated ischaemic contracture in rat heart (1999) Basic Research in Cardiology, 94 (4), pp. 254-260.

 

 

Σύνταξη βιβλίων, περιοδικών και ειδικών τευχών σε περιοδικά

 • "Thyroid hormone and tissue repair" C. Pantos, I. Mourouzis. Thyroid International 2016

 • Special Issue "Open Access to Experimental and Clinical Data" Editor C. Pantos. Biomedical Data Journal 2015

 • "Myocardial ischemia: from mechanisms to therapeutic potentials" Cokkinos/Pantos/Heusch/Taegtmeyer (Editors), Springer Book, 2006.

 

                   Image result

Ερευνητική Ομάδα Φαρμακολογίας των Ορμονών
Ερευνητική Ομάδα Ανοσοφαρμακολογίας


Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

 1. Veglia E, Pini A, Moggio A, Grange C, Premoselli F, Miglio G, Tiligada K, Fantozzi R, Chazot PL, Rosa AC (2016) Histamine type 1-receptor activation by low dose of histamine undermines human glomerular slit diaphragm integrity. Pharmacol Res 114:27-38. DOI 10.1016/j.phrs.2016.10.011
 2. Tiligada E (2016) Editorial to the special issue on the challenge of histamine and histamine receptor pharmacology and therapeutics in the 21st century. Pharmacol Res 114:74. DOI 10.1016/j.phrs.2016.10.009
 3. Kakolyri M, Margaritou A, Tiligada E (2016) Dimethyl sulfoxide modifies growth and senescence and induces the non-revertible petite phenotype in yeast. FEMS Yeast Res 16(2):fow008. DOI 10.1093/femsyr/fow008
 4. Tiligada E, Ishii M, Riccardi C, Spedding M, Simon HU, Teixeira MM, Landys Chovel Cuervo M, Holgate ST, Levi-Schaffer F (2015) The expanding role of immunopharmacology: IUPHAR Review 16. Br J Pharmacol 172(17):4217-4227. DOI 10.1111/bph.13219
 5. Siebenhaar F, Falcone FH, Tiligada E, Hammel I, Maurer M, Sagi-Eisenberg R, Levi-Schaffer F (2015) The search for mast cell and basophil models - Are we getting closer to pathophysiological relevance? Allergy 70(1):1-5. DOI 10.1111/all.12517
 6. Kyriakidis K, Zampeli E, Palaiologou M, Tiniakos D, Tiligada E (2015) Histamine H3 and H4 receptor ligands modify vascular histamine levels in normal and arthritic large blood vessels in vivo. Inflammation 38(3):949-958. DOI 10.1007/s10753-014-0057-1
 7. Chliva C, Aggelides X, Makris M, Katoulis A, Rigopoulos D, Tiligada E (2015) Comparable profiles of serum histamine and IgG4 levels in allergic beekeepers. Allergy 70(4):457-460. DOI 10.1111/all.12568
 8. Almouzni G, Altucci L, Amati B, Ashley N, Baulcombe D, Beaujean N, Bock C, Bongcam-Rudloff E, Bousquet J, Braun S, De Paillerets Bb, Bussemakers M, Clarke L, Conesa A, Estivill X, Fazeli A, Grgurevi Na, Gut I, Heijmans Bt, Hermouet S, Houwing Duistermaat J, Iacobucci I, Ila J, Kandimalla R, Krauss-Etschmann S, Lasko P, Lehmann S, Lindroth A, Majdi G, Marcotte E, Martinelli G, Martinet N, Meyer E, Miceli C, Mills K, Moreno-Villanueva M, Morvan G, Nickel D, Niesler B, Nowacki M, Nowak J, Ossowski S, Pelizzola M, Pochet R, Poto Nik U, Radwanska M, Raes J, Rattray M, Robinson Md, Roelen B, Sauer S, Schinzer D, Slagboom E, Spector T, Stunnenberg Hg, Tiligada E, Torres-Padilla Me, Tsonaka R, Van Soom A, Vidakovi M, Widschwendter M (2014) Relationship between genome and epigenome - challenges and requirements for future research. BMC Genomics 15(1):487 DOI 10.1186/1471-2164-15-487
 9. Makris M, Aggelides X, Chliva C, Katoulis A,  Papamichael K, Tiligada E (2014) High basal blood histamine levels in a patient with ranitidine-induced anaphylaxis. J Investig Allergol Clin Immunol 24(5):361-363.
 10. Michelis F, Delitheos A, Tiligada E (2013) Seasonal influence on mitogen and cyclosporin responses of peripheral blood lymphocytes. Int Immunopharmacol 16(2):154-159. DOI 10.1016/j.intimp.2013.03.023
 11. Pantos SI, Tiligada Ε (2013) Protein backbone structure determination using RDC: An inverse kinematics approach. Int J Quant Chem 113(8):1095–1106. DOI 10.1002/qua.24166
 12. Papamichael K, Delitheos B, Tiligada E (2013) A subset of histamine receptor ligands improve thermotolerance of the yeast Saccharomyces cerevisiae. J Appl Microbiol 114(2):492-501. DOI 10.1111/jam.12055
 13. Koti I, Weller K, Makris M, Tiligada E, Psaltopoulou T, Papageorgiou C, Baiardini I, Panagiotakos D, Braido F, Maurer M (2013) Disease activity only moderately correlates with quality of life impairment in patients with chronic spontaneous urticaria. Dermatology 226(4):371-379. DOI 10.1159/000351711
 14. Bessinis DP, Dalla C, Daifoti ZP, Tiligada E (2012) Histamine involvement in visual development and adaptation. Invest Ophthalmol Vis Sci 53(12):7498-7503. DOI 10.1167/iovs.12-10809
 15. Kyriakidis DA, Theodorou MC, Tiligada E (2012) Histamine in two component system-mediated bacterial signalling. Front Biosci (Landmark Ed) 17:1108-1119. DOI 10.2741/3976
 16. Tiligada E (2012) Is histamine the missing link in chronic inflammation? J Leukoc Biol 92(1):4-6. DOI 10.1189/jlb.0212093
 17. Michelis FV, Delitheos A, Tiligada E (2011) Molybdate modulates mitogen and cyclosporin responses of human peripheral blood lymphocytes. J Trace Elements Med Biol 25(3):138-142. DOI 10.1016/j.jtemb.2011.07.002
 18. Tiligada E, Kyriakidis K, Chazot PL, Passani MB (2011) Histamine pharmacology and new CNS drug targets. CNS Neurosci Ther 17(6):620–628. DOI 10.1111/j.1755-5949.2010.00212.x
 19. Papathanassiou M, Giannoulaki V, Zampeli E, Tiligada E (2011) Effect of aminoguanidine on the conjunctival histamine and nitric oxide levels in experimental conjunctivitis J Ocular Pharmacol Ther 27(2):137-142. DOI 10.1089/jop.2010.0147
 20. Papaioannou G, Michelis F, Papamichael K, Karga H, Tiligada E (2011) Blood lymphocyte blastogenesis in patients with thyroid dysfunction: ex vivo response to mitogen activation and cyclosporin A. Inflamm Res 60(3):265-270. DOI 10.1007/s00011-010-0264-7
 21. Delitheos B, Papamichael K, Tiligada E (2010) Histamine modulates the cellular stress response in yeast. Amino Acids 38(4):1219–1226. DOI 10.1007/s00726-009-0333-9
 22. Tiligada E, Zampeli E, Sander K, Stark H (2009) Histamine H3 and H4 receptors as novel drug targets. Expert Opin Investig Drugs 18(10):1519-1531. DOI 10.1517/14728220903188438
 23. Zampeli E, Tiligada E (2009) The role of H4 receptor in immune and inflammatory disorders. Br J Pharmacol 157(1):24-33. DOI 10.1111/j.1476-5381.2009.00151.x
 24. Zampeli E, Thurmond RL, Tiligada E (2009) The histamine H4 receptor antagonist JNJ7777120 induces increases in the histamine content of the rat conjunctiva. Inflamm Res 58(6):285-291. DOI 10.1007/s00011-009-8245-4
 25. Kyriakidis DA, Tiligada E (2009) Signal-transduction and adaptive regulation through bacterial two-component systems: The Escherichia coli AtoSC paradigm. Amino Acids 37(3):443–458. DOI 10.1007/s00726-009-0241-z
 26. Zampeli E, Pitychoutis P, Papadopoulou-Daifoti Z, Tiligada E (2009) Systemic challenge with lipopolysaccharide increases histamine levels in the conjunctiva and cartilage, but not hypothalamus of Sprague Dawley rats. Inflamm Res 58(S1):S49-50. DOI 10.1007/s00011-009-2003-5
 27. Kyriakidis K, Zampeli E, Tiligada E (2009) Histamine levels in whole peripheral blood from women with ductal breast cancer: A pilot study. Inflamm Res 58(S1):S73-74. DOI 10.1007/s00011-009-2014-2
 28. Yiannakopoulou ECh, Tiligada E (2009) Protective effect of salicylates against hydrogen peroxide stress in yeast. J Appl Microbiol 106(3):903-908. DOI 10.1111/j.1365-2672.2008.04061.x
 29. Theodorou MC, Tiligada E, Kyriakidis DA (2009) Extracellular Ca2+ transients affect poly-(R)-3-hydroxybutyrate regulation by the AtoS-AtoC system in E. coli. Biochem J 417(3):667-672. DOI 10.1042/BJ20081169
 30. Kyriakidis DA, Theodorou MC, Filippou PS, Kyriakidis KD, Tiligada E (2008) Effect of histamine on the signal transduction of the AtoS-AtoC two component system and involvement in poly-(R)-3-hydroxybutyrate biosynthesis in Escherichia coli. Amino Acids 35(1):45-52. DOI 10.1007/s00726-007-0635-8
 31. Tiligada E (2006) Chemotherapy: induction of stress responses. Endocr Relat Cancer 13:S115-124. DOI 10.1677/erc.1.01272
 32. Papamichael K, Vovou I, Miligkos V, Stavrinidis E, Delitheos A, Tiligada E (2006) Effect of the hsp90 modulators on the heat shock response in eukaryotic cells. Folia Microbiol 51(1):33-37. DOI 10.1007/BF02931447
 33. Tiligada E, Papamichael K, Vovou I, Delitheos A (2006) Circumvention of the camptothecin-induced resistance during the adaptive cellular stress response. Anticancer Res 26(1):421-425.
 34. Tiligada E (2006) Nuclear translocation during the cross-talk between cellular stress, cell cycle and anticancer agents. Curr Med Chem 13(11):1317-1320. DOI 10.2174/092986706776872952
 35. Kakavas S, Tiligada E (2006) Time course of thyroxine on hypothalamic histamine in the rat. Inflamm Res 55(S1):S32-33. DOI 10.1007/s00011-005-0029-x
 36. Kakavas S, Tiligada E (2005) Hypothalamic histamine levels in hyperthyroid, arthritic and C48/80-treated rats. Inflamm Res 54:S30-31. DOI 10.1007/s00011-004-0413-y
 37. Papathanassiou Μ, Giannoulaki V, Tiligada Ε (2004) Leukotriene antagonists attenuate the late phase nitric oxide production during the hypersensitivity response in the conjunctiva. Inflamm Res 53(8):373-376. DOI 10.1007/s00011-004-1270-4
 38. Vovou I, Delitheos A, Tiligada E (2004) The heat shock response is dependent on the external environment and on rapid ionic balancing by pharmacological agents in Saccharomyces cerevisiae. J Appl Microbiol 96(6):1271-1277. DOI 10.1111/j.1365-2672.2004.02256.x
 39. Tiligada E, Giannoulaki V, Papathanassiou M, Karabela S, Sitaras N, Varonos D (2004) Histamine and fluoxetine:common playground in the rat conjunctiva? Inflamm Res 53(S1):S41-42. DOI 10.1007/s00011-003-0319-0
 40. Giannoulaki V, Papathanassiou Μ, Sitaras NM, Tiligada Ε (2003) Nadroparine inhibits the hypersensitivity response in the conjunctiva. Eur J Pharmacol 481(1):119-124. DOI 10.1016/j.ejphar.2003.08.080
 41. Peponis V, Papathanasiou M, Kapranou A, Magou C, Tyligada A, Melidonis AJ, Drosos T, Sitaras NM (2002) Protective role of oral antioxidant supplementation in ocular surface of diabetic patients. Br J Ophthalmol 86(12):1369-1373. DOI 10.1136/bjo.86.12.1369
 42. Tiligada E, Miligkos V, Delitheos A (2002) Cross-talk between cellular stress, cell cycle and anticancer agents: mechanistic aspects. Curr Med Chem - Anticancer Agents 2:553-566. DOI 10.2174/1568011023353976
 43. Michelis F, Tiligada E, Skaltsa H, Lazari D, Skaltsounis AL, Delitheos A (2002) Effects of the flavonoid pilloin isolated from Marrubium cylleneum on mitogen-induced lymphocyte transformation. Pharmac Biol 40(4):245-248. DOI 10.1076/phbi.40.4.245.8472
 44. Stavrinidis E, Delitheos A, Tiligada E (2002) Induction of morphological alterations by antineoplastic agents in yeast. Folia Microbiol 47(2):157-160. DOI 10.1007/BF02817674
 45. Tiligada E, Giannoulaki V, Sitaras N, Varonos D (2002) Heparin inhibits C48/80 and fluoxetine effects on conjunctival histamine content in vivo. Inflamm Res 51(S1):S7-8. DOI 10.1007/PL00022454
 46. Aslanis D, Tiligada E (2001) Effect of fluoxetine on the histamine content in the rat conjunctiva. J Fr Ophtalmol 24(2):169-171. DOI JFO-02-2001-24-2-0181-5512-101019-ART8
 47. Miligkos V, Tiligada E, Papamichael K, Ypsilantis E, Delitheos A (2000) Anticancer drugs as inducers of thermotolerance in yeast. Folia Microbiol 45(4):339-342. DOI 10.1007/BF02817558
 48. Skaltsa HD, Lazari DM, Mavromati AS, Tiligada EA, Constantinidis TA (2000) Composition and antimicrobial activity of the essential oil of Scutellaria albida ssp. albida from Greece. Planta Med 66(7):672-674. DOI 10.1055/s-2000-8650
 49. Tiligada E, Aslanis D, Delitheos A, Varonos D (2000) Changes in histamine content following pharma-cologically-induced mast cell degranulation in the rat conjunctiva. Pharmacol Res 41(6):667-670. DOI 10.1006/phrs.1999.0637
 50. Varvaresou A,Tsantili-Kakoulidou A, Siatra-Papastaikoudi Th, Tiligada E (2000) Synthesis and biological evaluation of indole containing derivatives of thiosemicarbazide and their cyclic 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole analogs. Artzneimittel-forsung/Drug Res 50(1):48-54. DOI 10.1055/s-0031-1300163
 51. Tiligada E, Stavrinidis E, Manolis C, Delitheos A (1999) Effects of chromatin function inhibitors on yeast whole cells and spheroplasts. ATLA Altern Lab Anim 27(6):951-956.
 52. Tiligada E, Miligkos V, Ypsilantis E, Papamichael K, Delitheos A (1999) Molybdate induces thermotolerance in yeast. Lett Appl Microbiol 29(2):77-80. DOI 10.1046/j.1365-2672.1999.00581.x
 53. Delitheos A, Tiligada E, Yiannitsaros A, Bazos I (1997) Antiphage activity in extracts of plants growing in Greece. Phytomedicine 4(2):115-122. DOI 10.1016/S0944-7113(97)80055-4
 54. Tsotinis A, Varvaresou A, Calogeropoulou Th, Siatra-Papastaikoudi Th, Tiligada A (1997) Synthesis and antimicrobial evaluation of indole containing derivatives of 1,3,4-thiadiazole, 1,2,4-triazole and their open-chain counterparts. Arzneimittel-forschung Res 47(3):307-310.
 55. Tiligada E, Giannakakou P, Karavokyros I, Delitheos A (1996) Effect of calcium channel blockers on the action of various antitumour agents in the yeast Saccharomyces cerevisiae. J Appl Bacteriol 81(5):481-485. DOI 10.1111/j.1365-2672.1996.tb03536.x
 56. Delitheos A, Karavokyros I, Tiligada E (1995) Response of Saccharomyces cerevisiae strains to antineoplastic agents. J Appl Bacteriol 79(4):379-383. DOI 10.1111/j.1365-2672.1995.tb03151.x
 57. Tiligada E, Delitheos A (1993) Involvement of potassium ions in the action of various antineoplastic drugs on the growth of Saccharomyces cerevisiae. Lett Appl Microbiol 16(5):251-253. DOI 10.1111/j.1472-765X.1993.tb01411.x
 58. Tiligada E, Wilson JF (1990) Ionic, neuronal and endocrine influences on the proopiomelanocortin system of the hypothalamus. Life Sci 46(2):81-90. DOI 10.1016/0024-3205(90)90040-X
 59. Tiligada E, Wilson JF (1989) Glutamergic action on alpha-melanocyte-stimulating hormone release from the rat hypothalamus. J Neuroendocrinol 1(6):393-395. DOI 10.1111/j.1365-2826.1989.tb00136.x
 60. Tiligada E, Wilson JF (1989) Regulation of α-melanocyte-stimulating hormone release from superfused slices of rat hypothalamus by serotonin and the interaction of serotonin with the dopaminergic system inhibiting peptide release. Brain Res 503:225-228. DOI 10.1016/0006-8993(89)91668-5
 61. Tiligada E, Wilson JF (1989) D2-but not D1-dopamine receptors are involved in the inhibitory control of α-melanocyte-stimulating hormone release from the rat hypothalamus. Exp Brain Res 74(3):645-648. DOI 10.1007/BF00247368
 62. Tiligada E, Wilson JF (1988) Ion and ion-channel involvement in α-melanocyte-stimulating hormone secretion from superfused slices of the rat hypothalamus. Neurosci Lett 95(1-3):318-322. DOI 10.1016/0304-3940(88)90678-7
 63. Tiligada E, Wilson JF (1988) Dopaminergic inhibition of α-melanocyte-stimulating hormone release from superfused slices of the rat hypothalamus. Brain Res 457(2):379-382. DOI 10.1016/0006-8993(88)90711-1
 64. McPherson MΑ, Tiligada E, Bradbury NΑ, Goodchild MC (1987) Altered calmodulin activity in buccal epithelial cells from cystic fibrosis patients. Clin Chim Acta 170(2-3):135-142. DOI 10.1016/0009-8981(87)90121-5
 65. Skaltsa H, Lazari D, Loukis A, Aslanis D, Tiligada E (1997) Chemical and biological studies on the essential oil of Marrubium cylleneum Boiss. & Heldr. Pharmac Pharmacol Lett 7(4):184-186.
 66. Kakavas S, Zampeli E, Papamichael K, Delitheos B, Tiligada E (2006) The mast cell pathway to inflammation and homeostasis: pharmacological insights. Anti-Inflamm Anti-Allergy Agents Med Chem 5(4):323-334. DOI 10.2174/187152306778772793
 67. Makris M, Koulouris S, Katoulis A, Tyligada E, Rigopoulos D (2013) Non-immediate, severe hypersensitivity reaction to iopamidol with cross reactivity to different radiocontrast agents. Allergol Int 62(1):145-146. DOI 10.2332/allergolint.12-LE-0455

 

 

Σύνταξη βιβλίων, περιοδικών και ειδικών τευχών σε περιοδικά

 

                  

 

                       
Ερευνητική Ομάδα Φαρμακοκινητικής

 

 

 

Ερευνητική Ομάδα ΝευροΨυχοφαρμακολογίας


Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 1. Kokras N, Dalla C. Preclinical Sex Differences in Depression and Antidepressant Response: Implications for Clinical Research, J. Neuroscience Research 2016 in press.
 2. Kokras N, Polissidis A, Antoniou K, Dalla C. Head shaking in the forced swim test: A robust but unexplored sex difference. Pharmacology Biochemistry Behavavior. 2016 in press.
 3. Kokras N, Antoniou K, Mikail HG, Kafetzopoulos V, Z.Papadopoulou-Daifoti, Dalla C. Forced swim test: What about females? Neuropharmacology. 99:408-21, 2015.
 4. Kokras N, Dalla C. Sex differences in animal models of psychiatric disorders. British Journal of Pharmacology, 171(20):4595-619, 2014.
 5. Kokras N, Pastromas N, Porto TH, Kafetzopoulos V, Mavridis T, Dalla C. Acute but not sustained aromatase inhibition displays antidepressant properties. Int J Neuropsychopharmacology. 17(8):1307-13, 2014.
 6. Kokras N, Dalla C, Sideris AC, Dendi A, Mikail HG, Antoniou K, Papadopoulou-Daifoti Z. Behavioral sexual dimorphism in models of anxiety and depression due to changes in HPA axis activity. Neuropharmacology. 62, 1, 436-45, 2012.
 7. Kokras N, Dalla C, Z.Papadopoulou-Daifoti. Sex differences in pharmacokinetics of antidepressants. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 7(2):213-26, 2011.
 8. Kokras N, Antoniou K, Dalla C, Bekris S, Xagoraris M, Ovestreet DH, Z.Papadopoulou-Daifoti. Sex-related differential response to clomipramine treatment in a rat model of depression. J Psychopharmacology. 23(8):945-56, 2009.
 1. C. Dalla, P. M. Pitychoutis, N. Kokras and Z. Papadopoulou-Daifoti. “Sex differences in the neurobiological substrate of depression and in antidepressant response”. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 106, 226-33, 2010.
 1. C. Dalla, K. Antoniou, G. Drossopoulou, M. Xagoraris, N. Kokras, A. Sfikakis, and Z. Papadopoulou-Daifoti. “Chronic mild stress impact: Are females more vulnerable?” Neuroscience, 135(3):703-14, 2005.

 

Κεφάλαια σε βιβλία

 • C.Dalla, PM.Pitychoutis, N.Kokras and Z.Papadopoulou-Daifoti "Sex differences in response to stress and expression of depressive-like behaviours in the rat" in: Biological Basis of Sex Differences in Psychopharmacology, Current Topics in Behavioral Neurosciences, Volume 8, Editors: JC.Neill & J.Kulkarni, Springer Editions, Berlin-Heidelberg (Germany), 1st Edition 2011, ISBN 978-3-642-20005-2 (doi: 10.1007/7854_2010_94 , PubMed PMID: 21769725)

 

 • C.Dalla, N.Kokras, PM.Pitychoutis, Z.Papadopoulou-Daifoti, JD.Olivier, "The differential involvement of the serotonergic system in depression and antidepressant treatment of males and females" In Hall, FS. ed. Serotonin: Biosynthesis, Regulation and Health Implications, Hauppauge, NY: NOVA Science Publishers, Inc, 1st Edition June 2013, E-Book ISBN 978-1-62417-665-4, Hard Cover ISBN 978-1-62417-636-4

 

Για τον πλήρη κατάλογο παρακαλώ επισκεφθείτε:

http://psychopharmacology.med.uoa.gr/publications.htmlΕρευνητική Ομάδα Φαρμακολογίας Καρκίνου