Αρχική σελίδα » Μεταπτυχιακές Σπουδές » Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

Το εργαστήριο Φαρμακολογίας συμμετέχει στα παρακάτω μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:

  1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΜΕΘ-Καρδιολογική Νοσηλευτική» (Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  2. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ» (Τμήμα Βιολογίας και Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  3. Διεθνές Διατμηματικό μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Athens International Master Programme in Neurosciences», του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  4. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «ΠροχωρημένηΦαρμακολογία» της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  5. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κλινική Φαρμακευτική» της Φαρμακευτικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  6. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ογκολογία Θώρακος: σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση και έρευνα» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
  7. Μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μοριακή & Εφαρμοσμένη Φυσιολογία» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.