Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο

Το Εργαστήριο

H ιστορία του Εργαστηρίου Φαρμακολογίας ξεκινά το 1837, σχεδόν μαζί με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το Εργαστήριο άρχισε να παίρνει τη σημερινή του μορφή υπό τη διεύθυνση του Καθηγητού Γεωργίου Ιωακείμογλου (1887-1979) και στη συνέχεια του Καθηγητού Διονυσίου Βαρώνου (1929-2004). Τα τελευταία 20 χρόνια, το Εργαστήριο Φαρμακολογίας έχει προχωρήσει σε ανανέωση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών του υποδομών. Τα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού (ΔΕΠ) παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών των Τμημάτων Ιατρικής, Οδοντιατρικής και Νοσηλευτικής και σε μεταπτυχιακά προγράμματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής και Βιολογίας. Παράλληλα, επιτελείται διεθνούς αναγνώρισης ερευνητικό έργο σε διάφορους τομείς της Φαρμακολογίας. Μεγάλο μέρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων αφορά τη βασική βιοϊατρική έρευνα, τη μελέτη των παθοφυσιολογικών μηχανισμών των ασθενειών, τη διερεύνηση νέων μηχανισμών δράσης των φαρμάκων και την ανάπτυξη νεών θεραπευτικών παρεμβάσεων.