Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Ερευνητικές Υποδομές » Εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών

Εργαστήριο Κυτταροκαλλιεργειών

Το εργαστήριο κυτταροκαλλιεργειών  της Φαρμακολογίας  ανακαινίστηκε το 2016 με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση. Η υποδομή του εργαστηρίου περιλαμβάνει: επωαστικούς κλιβάνους CO2, Θάλαμους  βιολογικής ασφάλειας καθέτου νηματικής ροής, συσκεύη υπερήχων, ανακυκλοφορητή, δοχεία υγρού αζώτου, φυγόκεντρο, απλό μικροσκόπιο και ανάστροφο μικροσκόπιο φθορισμού (Zeiss Axiovert 25), το οποίο φέρει ειδική ψηφιακή κάμερα (Zeiss Axiocam) συνδεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και πρόγραμμα ανάλυσης εικόνας (Axiovision). Μέρος του παραπάνω εξοπλισμού αποτέλεσε ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Ειδικό σύστημα μελέτης συσταλτικότητας και ροής ιόντων ασβεστίου σε κυτταρικό επίπεδο (ΙΟΝ-OPTIX Calcium and Contractility in isolated myocytes) που περιλαμβάνει μικροσκόπιο Olympus IX71 και ειδική κάμερα και λογισμικό για την καταγραφή και ανάλυση εικόνας και φθορισμού. Το σύστημα αυτό επιτρέπει την εκτίμηση της λειτουργικότητας απομονωθέντων καρδιακών κυττάρων.

Ο Εξοπλισμός αυτός δίνει τη δυνατότητα μελέτης κυτταρικών σειρών και απομονωθέντων καρδιακών κυττάρων, ινοβλαστών και καρκινικών σειρών καθώς και την σε βάθος διερεύνηση μοριακών μηχανισμών.