Αρχική σελίδα » Το Εργαστήριο » Ερευνητικές Υποδομές » Εργαστήριο Μίνας και Πίας Ζομπανάκη

Εργαστήριο Μίνας και Πιας Ζομπανάκη

Το εργαστήριο Μίνας και Πιας Ζομπανάκη δημιουργήθηκε στην Φαρμακολογία το 2008 με την ευγενική χορηγία του κ. Μίνωα Ζομπανάκη και των υιών του Ανδρέα και Κώστα. Η μονάδα αυτή συνέβαλλε στην περαιτέρω ανάπτυξη και αναβάθμιση του Εργαστηρίου με την προσθήκη εξοπλισμού που επέτρεψε τη μέτρηση κυττοκινών, χυμοκινών, ορμονικών, φλεγμονωδών και αυξητικών παραγόντων σε βιολογικά υγρά και ιστούς ασθενών και πειραματοζώων. Ο εξοπλισμός αυτός συμπεριέλαβε το αυτόματο αναλυτικό σύστημα Luminex 200IS και το σύστημα ELISA Tecan Genios.